NATURAL HEALING JUNCTION


NATURAL HEALING JUNCTION


Psychological Counseling, Assessment, Guidance and training, school and educational supporting services, career guidance and employment placement, Computerised Homoeopathic Clinic, naturopathic treatment, accupressure, ayurvedic accupressure, entrepreneur talent serch and development


शैक्षणिक व शालेय आधार सुविधेमध्ये मानसशास्त्रीय समुपदेशन,विद्यार्थ्यांच्या विविध क्षमतांची मानसशास्

I.Q. Testing

बुद्धिमत्ता म्हणजे प्रयोजनपूर्वक काम करणे, तर्कनिष्ठ विचार करणे आणि परिस्थितीशी परिणामकारक समायोजन स
 view more

Career Counseling, Guidance and Career Tourism

करीअर/व्यवसाय मार्गदर्षन: गरज: शिक्षण हा मानवी आंतरक्रियेचा प्रकार आहे. षिक्षणाचा प्रमुख उद्देष
 view more

Homoeopathic Treatment

होमिओपॅथी होमिओपॅथीचा शोध डॉ. सॅम्युएल हॅनमन या जर्मन आरोग्य तज्ञाने १७९० मध्ये लावला. त्याचे प

Naturopathy

निसर्गोपचार ही आरोग्याची अशी एक नैसर्गिक उपचार पध्द्ती आहे जी शरीराची आणि मनाच्या स्वास्थ्य आणि रोगा
 

Acupressure

अ‍ॅक्युप्रेशर दुख-या भागावर दाब देण्याचे शास्त्र शरिराच्या कुठल्याही दुख-या भागावर बोटांनी किंवा

Bach Flower Remedy

बॅच फ्लॉवर औषधे :संशोधक डॉ. एडवर्ड बाक हे हार्ले रस्त्यावर वैद्यकीय व्यवसाय करणारे होते, त्यांचे हित

Hypnotherapy

संमोहन:संमोहन शास्त्र हे प्राचीन भारतीय योगविद्येचेच एक अंग आहे. संमोहन उपचाराने: मनातील ताणतणाव (टे

Entrepreneurship Talent Search & Development

उद्योजक म्हणजे एक नवीन व्यवसाय तयार करणे, लॉन्च करणे आणि चालू करणे, ज्याला सुरुवातीला एक लहान व्यवसा
 

Aptitude Test

अभिक्षमता चाचणी विविध व्यवसायांना लागणाऱ्या क्षमतांनुसार या चाचण्या तयार केलेल्या असतात. या चाचणी

Personality Test

व्यक्तिमत्त्व चाचणी : व्यवसाय निवडीच्या दृष्टीने ही एक महत्वपूर्ण चाचणी आहे. व्यवसायाच्या जीवनपध्
Comments